ผอ.สำนักพุทธฯ เยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ร.๙ ณ วัดพุน้อย

วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจเป็นการต่อยอดจากโครงการ “โรงทานปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-19” เพื่อให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารอย่างยั่งยืนในสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย (เศรษฐีเรือทอง) ให้การต้อนรับ และพาชมโครงการ “พลิกดินให้เป็นทอง” บนเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เกษตรกรท่องเที่ยว ตามรอยศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ของวัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เช่น โซนไม้ยืนต้น ประกอบด้วย ต้นสัก ยางนา ต้นพยุง มะม่วง สะเดา มะค่า ประดู่ และโซนผักผลไม้ เช่นบูลเบอลี่ หน่อไม้ ผักหวาน เป็นต้น โดยการปลูกป่า ๓ อย่าง แต่ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง ๔ อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ ๔ ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย ประโยชน์ของป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างพอกินคือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม ทุเรียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แห้ม กล้วย ฟักข้าว ไม้ผลต่าง ๆ คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืนเพื่อใช้สร้างบ้าน ทำเครื่องเรือน ต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา สัก พะยูง พยอม พอร่มเย็นคือ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น และฉ่ำเย็นขึ้นมา