ผลการสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๖-ประโยค ๘

ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ผู้สอบเปรียญธรรม ๖ ประโยค