ปลัด มท. และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำผู้ว่าฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ และภาคีเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมร้องเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างกึกก้อง

ปลัด มท. และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำผู้ว่าฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ และภาคีเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมร้องเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างกึกก้อง

.

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67  เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ภาคธุรกิจเอกชน ประธานองค์กรสตรี ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ 14 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง ระนอง นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส) ร่วมพิธี ก่อนการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

.

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วกล่าวถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง

.

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ สนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลายวาระ ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวง แม้พระวรกายจะต้องเหน็ดเหนื่อย หรือทรงมีพระอาการประชวรอย่างไร ก็มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาในการอำนวยประโยชน์สุข เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดปัดเป่าเภทภัยให้แก่อาณาประชาราษฎร์ในทุกถิ่นที่ของผืนแผ่นดินไทย ก่อเกิดประโยชน์อันไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจะมุ่งมั่นน้อมนำแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชดำรัสทั้งปวง ขับเคลื่อนขยายผลทุ่มเทสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ประเทศไทย เป็นราชสีห์ผู้จงรักภักดี เพื่อบังเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

.

“ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาท ให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พิพัฒนสวัสดิมงคล ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรีกาล ปราศจากโรคาพาธ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสมดังพระราชหฤทัยทั่วถ้วนทุกประการ สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

.ต่อมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อ่านเเถลงการณ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมีใจความสำคัญว่า ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวมแห่งดวงใจไทยทั้งชาติ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชน นำพาประเทศให้ผ่านพันวิกฤตต่าง ๆ ทรงดูแลปกป้องประชาชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขราษฎร มาเป็นเวลายาวนาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสละเวลาความสุขส่วนพระองค์ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ อยู่เสมอ และทรงมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจการโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นจำนวนมาก พร้อมทรงรับพระราชทานพระบรมราโชบายมาสนองพระเดชพระคุณในด้านต่าง ๆ นับเป็นการดูแลสอดส่องพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งต่างพระเนตรพระกรรณ อีกทั้งทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทั้งยังทรงมีพระเมตตาคุณ โปรดเกล้าฯ รับสถานศึกษา สมาคม มูลนิธิเป็นจำนวนมากไว้ในพระราชูปถัมภ์ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย แม้พระวรกายมีอาการเจ็บป่วยก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพี่น้องประชาชนของพระองค์ท่าน อีกทั้งยังพระราชทานแนวพระราชดำริแก่องค์กรต่าง ๆ ได้น้อมนำไปขับเคลื่อน กอปรประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนคนไทย และแผ่ขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน เป็นที่ประจักษ์ชัดของประชาชนคนไทย ตลอดจนประชาชนนานาประเทศทั่วโลก โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้น้อมนำโครงการและแนวพระราชดำริมาขับเคลื่อนร่วมกับประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด และภาคีเครือข่ายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในทุกจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส การซ่อมสร้างโรงพยาบาล และการรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตคนเจ็บป่วยทั่วทั้งประเทศ เป็นต้น สมาคมแม่บ้านมหาดไทยขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขอแสดงจุดยืนด้วยชีวิตในการพิทักษ์ รักษาปกป้องมิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเกียรติของพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ได้รวมพลังกันในการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อนสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอันเป็นการปฏิบัติบูชา น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไป

.จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย เเละนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้เข้าร่วมประชุม และประชาชน ร่วมร้องเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคำร้อง ทำนอง เรียบเรียงเสียงประสานโดย ดร.จุมพล ทองตัน หรือโกไข่ มีคุณไก่ พรรณนิภา จิระศักดิ์ เป็นผู้ขับร้อง และรับการสนับสนุนอำนวยการผลิตโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคุณคนคีตา พรหมสุวรรณ ในการช่วยร้อยเรียงตัดต่อวิดีโอ ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลการผลิตทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยได้จัดทำเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยสามารถรับชม Music Video ได้ที่ https://youtu.be/jW9nNCsU0b4 พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ร่วมเผยแพร่บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลง เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งความจงรักภักดีถ่ายทอดสู่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยทั่วกัน เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยทั่วโลกตลอดไป