ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิต โค กระบือ ถวายพระพรแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดโสธรวราราม

ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิต โค กระบือ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
วันนี้ (22 ธ.ค. 65) เวลา 16.00 น. ณ หอพระไตรปิฎก วัดโสธรวราราม วรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิต โค กระบือ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปประกอบพิธี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
 
โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ ให้ศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ประธานประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ ตามลำดับ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา ประธานกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาประธานสงฆ์ แล้วถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสร็จแล้วไปยังมุขด้านหน้าพระอุโบสถ วัดโสธรวราราม วรวิหาร เพื่อรับขวัญโค กระบือ คล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า ประพรมน้ำอบ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี
จากนั้น ในเวลา 17.00 น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ ให้ศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ประธานประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ ตามลำดับ พระสงฆ์ อนุโมทนา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาประธานสงฆ์ แล้วถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นอันเสร็จพิธี
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร กระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกศาสนิก บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่พระองค์ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ซึ่งในวันนี้ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร พระเถรานุเถระ และจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิต โค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน โดยโค กระบือที่ไถ่ชีวิตในวันนี้เป็นโค กระบือที่ตนพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และข้าราชการ รวมถึงภาคีเครือข่าย ได้พร้อมใจกันบริจาคเงินสมทบจัดซื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 44 ตัว ซึ่งได้ทำพิธีรับขวัญและถวายให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 11 วัด ได้แก่ วัดโสธรวราราม วรวิหาร วัดมาบนาดี วัดเกาะแก้วเวฬุวัน วัดสุวรรณเตมีย์ วัดวังเย็น วัดท่ากลอย วัดบางสมัคร วัดบางกระเจ็ด วัดท่าเกรียน วัดผาณิตาราม และวัดหัวไทร เพื่อใช้ในการประกอบสัมมาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยรอบวัดต่อไป
ด้าน ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการร่วมกันถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พวกเราพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกศาสนิก ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อของศาสนาที่ทุกท่านเคารพนับถือเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรแด่พระองค์ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงท่านนายอำเภอ ได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคณะผู้ปกครอง และผู้นำศาสนาในพื้นที่ ประกอบพิธีในทุกวัน ณ ศาสนสถานในแต่ละจังหวัด อำเภอ รวมถึงยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การบริจาคโลหิต การบำเพ็ญประโยชน์ และการทำกิจกรรมสาธารณกุศล ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกันประกอบวัตรปฏิบัติเหล่านี้เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่ “พระองค์ภา” พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 651/2565
วันที่ 22 ธ.ค. 2565