ประธานศาลฎีกา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดศรีสุดาราม รวมถวายปัจจัยบำรุงพระอารามกว่า 4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ให้สำนักงานศาลยุติธรรม โดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานผู้อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี

เมื่อนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เดินทางถึงบริเวณพระอุโบสถ ได้ถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และรับผ้าพระกฐิน ณ โต๊ะหมู่

อุ้มประคองเดินเข้าสู่พระอุโบสถ นำไปวางที่พานแว่นฟ้า ด้านหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 จากนั้นได้จุดธูปเทียนบูชาพระประธานพระอุโบสถ  แล้วอุ้มประคองผ้าพระกฐินประนมมือกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จบแล้ววางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมทั้งประเคนพานเทียนพระปาฏิโมกข์ พระสงฆ์ทำพิธีอปโลกนกรรม โดยพระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เป็นผู้ครองผ้า

ต่อมา ประธานศาลฎีกาถวายบริวารกฐินแด่พระเทพประสิทธิมนต์ ประธานสงฆ์ ผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมอ่านประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงพระอาราม เป็นจำนวนเงิน 4,250,848.04 บาท ประธานศาลฎีกาถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาส ประธานสงฆ์อนุโมทนา ประธานศาลฎีกากรวดน้ำ รับพร ประธานสงฆ์กล่าวคำถวายอดิเรก จากนั้นประธานในพิธีมอบเงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสุดาราม โรงเรียนวัดศรีสุดาราม และโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี