ปธ.ศาลปกครองสูงสุด มอบข้าวสาร 500 ก.ก.เข้าโรงครัว”มจร”สู้ภัยโควิด

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม  เข้าโรงครัวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหุงถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตทั้งชาวไทยและนานาชาติ ที่ประสบภัยโควิด-19 โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  มจร พร้อมคณะ เดินทางไปรับมอบ ที่ห้องทำงานประธานศาลปกครองสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.