แจ้งข่าวบุญ..วัดบางพลีใหญ่กลาง เตรียมหล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส, มูลนิธิพระอาจารย์มั่น จัดใส่บาตร ฟังธรรม

วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระครูพิศาลวุฒิกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๑๖ น. ผลงานของท่านพระครูพิศาลวุฒิกิจ สร้างพระนอน(ปางพระพุทธไสยาสน์) หทัยพระพุทธเจ้า(หัวใจ) พระมหาเจดีย์สูงใหญ่กว่า 100 เมตรไว้เป็นปูชนียสถาน สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป

 

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมคณะสงฆ์ สามเณร ร่วมเตรียมสถานที่บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ฯ สถานที่เททองหล่อรูปเหมือนท่านพระครูพิศาลวุฒิกิจ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37 อาราธนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น มารับบิณฑบาตร ฉันเพล และแสดงพระธรรมเทศนา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น.

 

ขอเรียนเชิญญาติธรรมร่วมงานทำบุญประจำต้นเดือนในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

โดยครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขได้กรุณามาให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิ ดูแลจัดระเบียบ ขอความกรุณาทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ

พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถถวายสิ่งของแด่พระภิกษุได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 6.00 น.

การถวายอาหาร

อาหารต้องเป็นอาหารที่ถูกต้องตามธรรมวินัย งดของหมักดอง อาหารต้องปรุงสุกเท่านั้น เช่น ไข่ต้มต้องต้มให้ไข่แดงสุกด้วยครับ และหากเป็นอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น อาหารรสไม่จัดเกินไปหรือผักต่างๆ ก็จะดีอย่างยิ่งครับ โดยอาหารคาวหวานต่างๆ ทางมูลนิธิฯจะจัดโต๊ะอาหารเพื่อให้ท่านได้นำอาหารใส่ภาชนะ จัดเตรียมไว้เพื่อประเคนถวายแด่พระภิกษุต่อไปครับ

การถวายสิ่งของ

ในส่วนสิ่งของควรเป็นของที่เหมาะสมกับสมณเพศ สามารถถวายแด่พระภิกษุได้โดยตรงครับ สำหรับเงินปัจจัยกรุณาอย่าถวายโดยตรง แต่สามารถหยอดใส่กล่องในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ต่างหาก แล้วเขียนเป็นใบปวารณาถวายแทนได้ครับ

การใส่บาตร

เนื่องด้วยองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมีประสงค์ทำวัตรบิณฑบาตรประกอบกับท่านได้เมตตาให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรกัน โดยการใส่บาตรนั้นใส่เฉพาะข้าวจ้าว/ข้าวเหนียว หุงสุกเท่านั้น พระสงฆ์เดินบิณฑบาต บริเวณแนวถนนระหว่างอาคารและที่จอดรถ ทั้ง 2 ฝั่งถนน เริ่มเวลา 7.00น
เนื่องจากทางมูลนิธิฯมีที่จอดรถได้ประมาณ 40 คัน ท่านสามารถจอดได้ที่แมคโครจรัญฯ ปากซอย จรัญฯ37 โดยจะมีรถของมูลนิธิฯ บริการรับ-ส่ง จอดบริเวณทางเข้ารับบัตรจอดรถฝั่งด้านในซอยจรัญฯ 37 ครับ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้มีส่วนในงานบุญครั้งนี้ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขด้วยครับ