บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด จัดสร้างเหรียญรูปเหมือน หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล ติดอาคารโรงพยาบาลบึงสามพัน  จ. เพชรบูรณ์

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด จัดสร้างเหรียญรูปเหมือน หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล ติดอาคารโรงพยาบาลบึงสามพัน  จ. เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์คุณงามความดีของหลวงปู่ที่เมตตาสร้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้ โดยนายขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด ต.บางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้ถวายโดยไม่คิดมูลค่า ขอเชิญคณะศิษย์ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน