น้อมกราบถวายความอาลัย พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

วงการพระสงฆ์สูญเสียพระผู้ใหญ่ สาธุชนน้อมกราบถวายความอาลัย พิจารณามรณานุสติเพื่อความไม่ประมาท

 

น้อมกราบถวายความอาลัย พระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม มรณภาพด้วยอาการสงบ

เวลา ๑๙.๔๔ น. ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สิริอายุ ๘๖ ปี ๖๓ พรรษา คณะสงฆ์วัดระฆังโฆสิตาราม  (งดใช้คำว่าสาธุ)

ขอน้อมกราบถวายความอาลัยแด่

พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา ๐๕.๔๔ น. วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔สิริอายุ ๙๐ ปี พรรษา ๖๙

ภาพเมื่อวันที่มาฆบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา..ช่วงเช้าวันมาฆบูชา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และคณะครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนาในวันสำคัญวาระพิเศษ