ประธานคณะปวงชนชาวไทย ทอดกฐินสามัคคี ฉลองอาคารคัมภีรญาณนนท์ประชาร่วมใจ ณ วัดขอนหาด ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 นี้ น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดขอนหาด ตำบล ขอนหาด อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคาร “คัมภีรญาณนนท์ประชาร่วมใจ”  ซึ่งอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อในงานศาสนพิธี การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของพี่น้อง ชาวตำบลขอนหาด และใกล้เคียง อาทิ เช่นเป็นที่ประชุมของประชาชนระดับตำบลด้วย

ทั้งนี้ในงานพิธีทอดกฐินได้มีการแสดงต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่การรำมโนราห์พื้นบ้านที่สวยงามตระการตา การแสดงกลองยาว การแสดงวงโยธวาทิต จากโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนแชมป์โยธวาทิตระดับภาคใต้ การออกบูธสินค้าโอทอป โดยการออกบูธสินค้าโอทอปมีทั้งในแนวเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมมีบูธผ้ายกเมืองนคร ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เคยเสด็จมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 ทรงมาแนะนำและนำเข้าโครงการ  เพื่อเปิดศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค  ณ ตำบลขอนหาด และเมื่อปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเยี่ยมและทรงงานเพื่อส่งเสริมการทำอาชีพ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช

  

ทั้งนี้แม้นว่าโรงเรียนบ้านขอนหาด ซึ่งเป็นโรงเรียนชุมชนเล็ก ๆ แต่ได้สร้างเยาวชน สู่รั้วทีมชาติ โดยได้แชมป์ประเทศไทยจากการประกวดแข่งขันวิทยุการบินถึง 6 สมัย ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรฯสยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธาน คณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เปิดเผยว่า กฐินสามัคคีที่วัดขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นงานบุญใหญ่ของชาวบ้านในชุมชนขอนหาด ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และอุทิศให้แก่บรรพบุรุษของพวกเราบนแผ่นดินไทย โดยมีบริวากฐิน ได้ยอดเงินในการทอดกฐินครั้งนี้บำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงิน 1,555,555 บาท

นอกจากจะมีการทอดกฐินแล้วยังจะมีพิธีฉลองและเปิดอาคารคัมภีรญาณนนท์ประชาร่วมใจ สำหรับสาเหตุที่นำกฐินมาทอด ณ วัดขอนหาด เพราะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบและเป็นวัดต้นแบบที่มีการปลูกฝังเรื่องของวัฒนธรรมเป็นลักษณะของบวรเต็มตัว อีกทั้งยังมีการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของบริษัทเศรษฐกิจพอเพียง ยังเป็นคนพื้นเพที่นี้ด้วย

สำหรับการสืบทอดพระพุทธศาสนาของคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ครั้งต่อไปคือการอัญเชิญกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ  วัดกลางมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563            ทั้งนี้คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านฯ โดยจะจัดทอดกฐินตกค้างอีกจำนวน 69 วัด และนอกจากนี้ในช่วงฤดูกาลทอดกฐิน คณะปวงชนชาวไทยจะประกอบพิธีเปิดอาคารคัมภีรญาณนนท์ประชาร่วมใจ ณ วัดพระธาตุดอยผาขาว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

ในโอกาสนี้ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์กล่าวถึงเยาวชน และพี่น้องชาวไทยว่า เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันอบรมเลี้ยงดูให้ดีอย่าปล่อยปะละเลยจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นโดยที่เราไม่ตัว อย่างไรก็ตาม ตนอยากจะให้มาร่วมกันช่วยกันสร้างบ้านเมืองที่ดี สงบสุข ปราศจากการทะเลาะกัน อยากให้ทุกคนกลับมารักใคร่ปรองดองกัน และอยากให้มาร่วมกันช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันเพื่อสืบทอดบวรพระพุทธศาสนาในมั่นคงสถาพรตลอดไป