นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ทำบุญคล้ายวันเกิดพร้อมมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี-แมสและข้าวกล่องให้กับผู้ป่วยติดเตียงชุมชนวัดระฆังฯ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จัดพิธีทำบุญคล้ายวันเกิด 50 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร จำนวน 5 ทุน รวมถึงมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้นให้กับชุมชนวัดระฆังฯ และมอบข้าวกล่องให้กับผู้ป่วยติดเตียงผ่านตัวแทนชุมชนและผู้สัญจร ณ ตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัทฯ , คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติ , คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน , คุณนธี หาญกุดตุ้ม  ผู้อำนวยการใหญ่ , ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร และ เจ้าภูวเนศวร์ ณ เชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญคล้ายวันเกิดของ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ อายุครบ 50 ปี โดยมีพระเทพประสิทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสรที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท  ได้แก่ ด.ช.พุทธคุณ  แก้วดวงใจ นักเรียนชั้นป.2, ด.ช.ต้นกล้า โรจน์บวรวิทยา นักเรียนชั้น ป.3,ด.ญ.ริญญ์รภัส บุญประเสริฐ นักเรียนชั้น ป.4 ,ด.ช. ธีระเทพ ศิลปี นักเรียนชั้น ป.5 และด.ช.เกียรติศักดิ์   มีวรรณะ​  นักเรียนชั้น ป.6

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ 50 ปี จึงถือโอกาสมาทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมต่างๆ ที่ตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาสฯ เป็นประธานสงฆ์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสรที่เรียนดีจำนวน 5 คน พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้นให้กับชุมชนวัดระฆัง และมอบอาหารให้กับผู้ป่วยติดเตียงผ่านตัวแทนชุมชนและผู้สัญจร

“สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมเราดำเนินการมาโดยตลอด โดยเฉพาะกิจกรรมที่สนับสนุนให้ลูกหลาน พี่น้องประชาชนมีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน และนอกจากนี้เรายังจะเตรียมถวายปัจจัยเพื่อสร้างเสนาสนะที่เครือข่ายของวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย ทั้งนี้ ถือว่ามาทำบุญร่วมกัน ใครได้ฟังเรื่องนี้ อนุโมทนาบุญร่วมกับตน ไม่ต้องส่งเงินต่างๆ มาร่วม ขอให้ช่วยอนุโมทนาบุญร่วมกันก็พอ”

ท้ายสุดนี้ทางนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยว่า ตนพูดมาตลอดกับสิ่งสำคัญของเราไม่ใช่ความเก่งอย่างเดียว แต่ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรมด้วย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าถ้ามีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา หรือ วัด เด็กต้องเป็นคนดีในระดับหนึ่ง และถ้ามีสมาธิตั้งใจเรียนก็จะส่งผลให้เรียนหนังสือเก่งได้