นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ พร้อมคณะญาติธรรม น้อมสักการะรดน้ำดำหัว พระเทพปริยัติ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา14.00 น.นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมด้วยครอบครัว และคณะญาติธรรม เข้าน้อมสักการะรดน้ำดำหัว พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ณ ห้องรับรองแขก วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่