นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์กราบนมัสการสนทนาธรรมกับท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ในฐานะไวยาวัจกรของ DDTV เรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย พระมหาปราโมทย์ ปโมทโย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมกวี รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร และ พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาสวิหาร

ในโอกาสที่นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เข้ามาดำรงตำแหน่งไวยาวัจกรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV และ ถวายปัจจัยจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่วัดราชาธิวาสวิหาร เพื่อบำรุงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อม สนทนาธรรมเกี่ยวกับการจรรโลงพระพุทธศาสนา รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรตลอดไป

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ บันทึกภาพกับ พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร และ พระมหาปราโมทย์ ปโมทโย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV