นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เร่งลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำมาหาวิธีช่วยเหลือในอนาคต

บริษัท  เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ SKYMED เร่งลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงนำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหวังแก้ไขปัญหาคนทิ้งบ้านออกไปทำงานนอกพื้นที่ และเชิญชวนคนไทยลงมาท่องเที่ยวภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจพี่น้องชาวใต้อีกด้วย

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท  เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า จุดประสงค์ในการลงมา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาสครั้งนี้ เนื่องจากทราบว่าพี่น้องภาคใต้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยทำให้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วพื้นที่  ดังนั้นตนและทีมงานไม่นิ่งนอนใจจึงรีบลงมาพื้นที่พร้อมกับนำสิ่งของปัจจัยต่าง ๆ ที่พี่น้องชาวใต้ขาดแคลนมาช่วยเหลือในทันที ผนวกกับถือโอกาสนี้ได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เบื้องต้นเน้นเรื่องของข้าวสารและอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับชาวบ้านและโรงเรียนรวม 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบองอ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส, โรงเรียนศรีชีวัน อ.รามัน จ.ยะลา, อำเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี, อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี, อำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, ตำบลคลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี, ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน บ้านสาคอ   ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา และ อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี

นอกจากการลงมามอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ตนยังได้ถือโอกาสสอบถามความต้องการอื่นที่อยากให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งเบื้องต้นทางโรงเรียนโดยเฉพาะนักเรียนยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียน และมีการร้องขอเรื่องของการสร้างอาคารสำหรับละหมาด พร้อมกับไว้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะในส่วนของบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ต้องการเน้นกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับครอบครัวคนไทย กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างรู้รักสามัคคี กิจกรรมที่เกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมที่เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมนั้น

และสำหรับกิจกรรมต่อไปที่จะช่วยเหลือพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ตนได้มอบนโยบายให้กับทีมงานว่าจะต้องมาช่วยเหลือแจกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดแคลนในเบื้องต้น มีการพบปะผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับพี่น้องชาวบ้านในการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอพยพไปทำงานต่างจังหวัด โดยเบื้องต้นวางแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ 2 ข้อ คือ 1.ภาคธุรกิจจะต้องดึงเงินลงมาช่วยเหลือชาวบ้าน 2.ใช้เรื่องการเกษตรในการแก้ปัญหาเรื่องของงาน สิ่งสำคัญคือต้องตามรอยพระยุคลบาทในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

ท้ายสุดนี้นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวเลย แต่ในทางตรงกันข้ามเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ทะเลสวย ธรรมชาติสวยงาม ซึ่งถ้าท่านอยากไปเที่ยวภูเขาต้องไปภาคเหนือ แต่ถ้าอยากไปเที่ยวทะเลต้องมาภาคใต้ รับรองมาเที่ยวแล้วทุกท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน ทั้งนี้ อย่าไปกลัวอะไรเพราะแผ่นดินนี้คือประเทศไทยของเราทุกคน

ด้านตัวแทนผู้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นายอับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบองอ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โรงเรียนบ้านบองอมีนักเรียนทั้งหมด 217 คน บุคลากรและครูรวม 19 คน แบ่งการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ตนมาประจำที่โรงเรียนแห่งนี้ประมาณ 7 ปีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานภาคเอกชนใดเคยเข้ามาบริจาคสิ่งของหรืออาหารให้กับทางโรงเรียนเลย ซึ่งผู้การฯ คัมภีร์ถือเป็นท่านแรกที่เข้ามาบริจาคมอบอุปกรณ์กีฬาและข้าวสารให้กับทางโรงเรียนและชุมชนทำให้ตน คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงชาวบ้านชุมชนบ้านบองอรู้สึกดีใจมากที่ท่านมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกับพวกเราในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตนในนามของตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านชุมชนบ้านบองอขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาเยี่ยมและบริจาคสิ่งของให้กับทางโรงเรียนบ้านบองอแห่งนี้

เช่นเดียวกับ น.ส.ซูบายด๊ะ ตุหยง ชาวบ้านตำบลวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา กล่าวว่า ในเขตอำเภอรามัญได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอุทกภัยทำให้การเดินทางลำบากส่งผลให้การออกไปหาซื้ออาหารรวมถึงความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากด้วย  ซึ่งในการที่ผู้การฯ คัมภีร์ นำข้าวสารมามอบให้กับพี่น้องชาวบ้านในครั้งนี้ช่วยทำให้มีอาหารประทังชีวิตกัน ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณท่านที่มาบริจาคช่วยชาวบ้านอำเภอรามัน

และทางด้าน นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี กล่าวว่า อำเภอกะพ้อปัญหาของพี่น้องประชาชนหลักๆ คือเรื่องของอาชีพ หลังทำนาและหลังกรีดยางชาวบ้านจะไม่มีงานทำกัน ซึ่งตนได้แนะนำให้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว และสำหรับเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่อำเภอกะพ้อก็เจอเหมือนกันทำให้บางครอบครัวที่มีอาชีพกรีดยางไม่มีรายได้ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน ทางอบต.กับอำเภอให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการให้ถุงยังชีพแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมาก ซึ่งในการที่ทางผู้การฯ คัมภีร์ มาบริจาคข้าวสารในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านสามารถช่วยประทังชีวิตต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤตินี้ ทั้งนี้ ตนในนามตัวแทนของชาวบ้านอำเภอกะพ้อต้องขอขอบคุณผู้การฯ คัมภีร์ เป็นอย่างยิ่งที่นำของมามอบให้ในครั้งนี้