นายกฯ’ เชิญชวนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

นายกฯ เชิญชวนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จในหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รองโฆษกฯ กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมการอำนวยความสะดวกประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดย ขสมก. จัดเดินรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน 4 เส้นทาง นำประชาชนไปยังจุดคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ก่อนเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย รถโดยสารเฉพาะกิจ จอดรับส่งทุกป้าย จำนวน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย (1) เส้นทางสโมสรกองทัพบก – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – กรมทางหลวง (2) เส้นทางสนามศุภชลาศัย – กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ – กรมทางหลวง (3) เส้นทางวงเวียนใหญ่ – รร.ราชวินิต มัธยม (4) เส้นทางสนามหลวง – รร.ราชวินิต มัธยม ซึ่งเมื่อผ่านการคัดกรองตรวจ ATK ที่จุดกรมทางหลวง จะมีรถโดยสารนำสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนจุดคัดกรองตรวจ ATK ที่ รร.ราชวินิต มัธยม สามารถเดินเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ ทั้งนี้ รถโดยสารเฉพาะกิจเปิดให้บริการท่าต้นทาง เที่ยวแรก ตั้งแต่ 8.00 น. ท่าต้นทางเที่ยวสุดท้าย 16.00 น. และท่าปลายทางเที่ยวสุดท้าย 18.00 น. หรือจนกว่าผู้ร่วมงานจะหมดจากพื้นที่ ซึ่งรถจะปล่อยท่าต้นทางทุก 20 นาที
สำหรับประชาชนที่นำรถมาเอง มีการให้บริการพื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเปิดฯ 3 จุด คือ (1) สโมสรกองทัพบก สามารถจอดได้ 200 คัน โดยมีรถ shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย (2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถจอดได้ 320 คัน โดยมีรถ shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย และ (3) สนามศุภชลาศัย สามารถจอดได้ 200 คัน โดยมีรถ shuttle Bus บริการรับและนำส่ง ณ จุดพักคอย

สำหรับการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่จุดพักคอย 2 จุด ได้แก่ 1.กรมทางหลวง และ 2.โรงเรียนราชวินิต มัธยม ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จากนั้น จะมีรถ shuttle Bus นำท่านเข้าสู่จุดคัดกรอง 4 จุด รอบบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ (1) จุดคัดกรองจุดกลับรถถนนศรีอยุธยา (2) จุดคัดกรองฝั่งตรงข้ามวัดเบญจมบพิตรฯ (3) จุดคัดกรองโรงเรียนราชวินิต มัธยม (4) จุดคัดกรองกรมทางหลวง โดยขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสีขาว ห้ามนำสิ่งของมีคมเข้าพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิ เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำหรับผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก โดยหากมีโรคประจำตัว ให้พกยาประจำตัวมาด้วย ทั้งนี้ หากมีปัญหาสามารถสอบถามจิตอาสาได้
รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลยังได้เตรียมจุดบริการประชาชนทั้งอาหารและเครื่องดื่ม โดยตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านทิศใต้ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งถนนพิษณุโลก) ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนถึงภายหลังเสร็จพิธีฯ จุดจอดรถบริการน้ำดื่ม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1) โรงเรียนราชวินิต มัธยม 2) กรมทางหลวง และ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้ง มีจุดบริการทางการแพทย์ จุดพยาบาลและรถพยาบาลประจำอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งบริการรถสุขา จำนวน 3 จุด ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ