นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา” เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช –สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 

นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา” เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช –สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 

วันที่ 14 กันยายน 2566  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในเวลา 09.00 น.

จากนั้น เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ก่อนที่จะเ