“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” นิทรรศการรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

๒๑ ตุลาคม ครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า พระเมตตาสมเด็จย่า ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย อยู่ในหัวใจมิเสื่อมคลาย พระราชกรณียกิจบางส่วนจากพระเมตตาของพระองค์

สมเด็จย่าทรงมีพระดำริว่า… “การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ” ดังนั้น จึงทรงรับโครงการโรงเรียนชาวเขา และประชาชนไกลคมนาคม ไว้ในพระอุปถัมภ์ ในปลาย พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปจัดสร้างโรงเรียนชาวเขา และประชาชนไกลคมนาคม จำนวน ๑๘๕ แห่งและในจำนวนนี้ เป็นโรงเรียนที่สร้างจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ๒๙ แห่ง…เป็นต้นว่า โรงเรียนอานันท์ โรงเรียนสระปทุม โรงเรียนสว่างวัฒนา โรงเรียนมหิดล

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสานโดยมี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ครม. และหน่วยงานราชการ เข้าร่วมพิธี ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ รวมถึงในต่างประเทศ นายกฯ พร้อมภริยา นำ ครม. ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี