“ทำไมต้องนั่งสมาธิทุกวัน

“ทำไมต้องนั่งสมาธิทุกวัน
การนั่งสมาธิ เป็นการปรับสภาพใจเข้าสู่ความปกติสมดุล เมื่อใจสมดุล เราจะสามารถมองอะไรเป็นไปตามความเป็น จริงได้มากขึ้น ครั้นเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตเราก็จะ ไม่เสียใจจนเกินไป ใจเราจะถูกยกขึ้นเหนืออุปสรรค เราจะไม่เสียใจ น้อยใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เราจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ใจเราจะถูกทำให้สงบ ท่ามกลางความวุ่นวายสับสน เราจะสามารถตัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจไปได้หลายๆ เรื่อง

ใจเราจะถูกกระแสบุญหล่อเลี้ยง สามารถเชื่อมต่อกับบุญ เก่าที่เราเคยทำมาในอดีต ให้มีโอกาสส่งผลโดยง่าย และที่สำคัญเป็นการกระทำมุ่งต่อหนทางบรรลุมรรคผล นิพพานโดยตรง

ดังนั้น จงรีบทำความเพียรเถิด เพียรที่จะนั่งสมาธิให้ สม่ำเสมอ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

เพราะการปฏิเสธการนั่งสมาธิ เท่ากับเป็นการปฏิเสธการ เข้าถึงธรรมของตัวเรา และการปฏิเสธการนั่งสมาธิอย่าง เป็นประจำ เท่ากับเป็นการเลื่อนเวลาการเข้าถึงธรรมของ ตัวเองออกไปเรื่อยๆ

ดังนั้น หากรักตัวเอง รักที่จะทำให้คนรอบข้างมีสัมมาทิฏฐิ อย่างที่เราวาดฝัน จงนั่งสมาธิ ให้ได้ทุกๆวัน”

พระราชปัญญาวชิโรดม พุทธาคมคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี (สุพล ขนฺติพโล)

สถิต ณ วัดเทพเจติยาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล

#พระราชปัญญาวชิโรดม
#สุพล ขนฺติพโล