ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี ๖๓ พรรษา พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

พระราชภาวนาพิธาน วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร

พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ นำโดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรราม วรวิหาร โดยมี พระพรหมเสนาบดี รักษาการเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยอาราธนาพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูปสวดพระพุทธมนต์

ในเวลาต่อมาได้มีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี ๖๓ พรรษา พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ในพิธีเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าไตร น้ำสรงพร้อมเครื่องสักการะ เนื่องในศุภมงคลแด่พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. โดยนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อ่านสาสน์จากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ จบแล้ว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อัญเชิญผ้าไตร น้ำสรงพร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.

 

จากนั้นพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดสร้างองค์พระพุทธโสธร จำนวน ๑๙ องค์ เพื่อถวายเป็นกุศลแด่พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เพื่อนำไปถวายยังพระอารามต่าง ๆ ในโอกาสมงคลนี้ด้วย