ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565


โดยมี พระเดชพระคุณพระภาวนามังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ, นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภศรีเทพ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และราษฎรชาวเพชรบูรณ์ ถวายการต้อนรับ/ร่วมกิจกรรม ณ วัดวรราชาทินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
(ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานจังหวัเพชรบูรณ์)