ถวายสักการะพระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) กรรมการมหาเถรสมาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะพระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร