“อนุชา” รับ ยังไม่ได้เงินเยียวยาพระสงฆ์ที่กระทบจากการระบาดโรคโควิด-19

เมื่อวันที่  20 ม.ค.64 ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2564 โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงลาการประชุม และมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานการประชุมมส. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้เข้าถวายสักการะกรรมการมส. โดยนายอนุชา กล่าวภายหลังเข้าถวายสักการะกรรมการมส. ว่า เป็นการเข้าสักการะกรรมการมส. หลังจากที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพศ. ซึ่งกรรมการมส.ได้ขอให้ช่วยกันทำงานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

นายอนุชา กล่าวถึงเงินเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากการการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยว่า อยู่ในระหว่างการของบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเงินเยียวยาช่วยเหลือทั้งในช่วงการระบาดระลอกแรก และระลอกที่สอง ซึ่งเงินเยียวยาในช่วงการระบาดระลอกแรกจำนวน 60 บาทต่อรูปต่อวัน ยังไม่ได้รับงบฯ ส่วนเงินเยียวยาการระบาดในระลอกที่สอง ยังไม่ได้กำหนดว่าจะอยู่ที่จำนวนเท่าใด ส่วนเรื่องที่มีพระสงฆ์แสดงความเห็นวิจารณ์การเมืองนั้น ให้ว่ากันไปตามกฎ ระเบียบของมส.

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า เรื่องเงินเยียวยาพระสงฆ์นั้น ทางพศ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขณะที่นายอนุชา ก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้เช่นกัน จึงได้สั่งการให้พศ.ไปดูรายละเอียดว่าจะทำอย่างไร ซึ่งทางพศ.ได้จัดทำรายละเอียดถึงเหตุผล และความจำเป็นที่พระสงฆ์จะต้องได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งให้นายอนุชาพิจารณาใหม่แล้ว โดยเฉพาะวัดในพื้นที่ห่างไกลยิ่งน่าเป็นห่วงมาก