งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)อุทิศถวายพระครูมงคลกิจจานุกูล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพระ

พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี  อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)อุทิศถวายพระครูมงคลกิจจานุกูล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพระ โดยเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าพระ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักข่าวธรรมนำโลก นสพ.ธรรมนำโลก โดย บก.ณัฐวุฒิ วัชรพินธ์ุ โทร.0879175357 รายงาน