งดจัดมาฆบูชาที่พุทธมณฑล พศ.แนะเวียนเทียนออนไลน์ ด้านรก.เจ้าคณะกทม.ไฟเขียวให้จัดงานวัด-งานประจำปีได้

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีมติให้งดการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ขณะที่วัดในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หากจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือมาตรการในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้มส.ยังได้พิจารณากรณีที่มีประชาชนเดินทางไปวัดเพื่อทำบุญ เวียนเทียน ขอให้วัดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด และให้จัดเวียนเทียนเป็นรอบๆ ตามความเหมาะสม หรือกำหนดจุดยืนในการประกอบพิธีในวันดังกล่าวตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ยังถือว่ามีการระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้างอยู่ ดังนั้นทางพศ.จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนใช้วิธีการเวียนเทียน และทำบุญออนไลน์แทน

ด้านพระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงนามออกประกาศคณะสงฆ์กรุงเทพฯ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร (ฉบับที่ 2) ระบุว่า ตามที่คณะสงฆ์กรุงเทพฯ ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้พระภิกษุสามเณรมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงวางมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2564 นั้น บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในหลายจังหวัดได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ขณะที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้สมารถจัดกิกรรมต่างๆ ได้ จึงขอให้คณะสงฆ์กรุงเทพฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.อนุญาตให้พระภิกษุสามเณร เดินทางออกต่างจังหวัดได้ตามปกติ สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 2. อนุญาตให้จัดกิจกรรมงานบรรพชาสามเณร และงานอุปสมบท ตลอดถึงกิจกรรมการออกค่ายคุณธรรม 3.อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น งานวัด งานบุญประจำปี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และงานบุญประเพณีต่างๆ 4.ขอให้พระภิกษุสามเณร เฝ้าระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทุกประเภท ให้ทุกวัดเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบพิธี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด (ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ข่าวศาสนา)