คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์ ซึ่งคณะธรรมยุตและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไฟพระฤกษ์ และผ้าไตร ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีบายศรีสู่ขวัญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ร่วมพิธี และพลอากาศเอก นายเเพทย์ สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์หนเหนือ โดย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา พร้อมด้วยพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร นำคณะสงฆ์หนเหนือ เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติ่ราชการแทนแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี ณ มหาวิหารพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

  

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว