คณะสงฆ์หนตะวันออก เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนตะวันออก ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓