คณะสงฆ์หนกลางเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระเดชพระคุณพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลาง ณ หอประชุมสิริภักดี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2563