คณะสงฆ์วัดสุทธิวราราม โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาส ได้จัดเตรียมสถานที่ ที่พักคอย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19

คณะสงฆ์วัดสุทธิวราราม โดย พระ​สุธี​รัตน​บัณฑิต​ เจ้าอาวาส​ ได้จัดเตรียมสถานที่ ที่พักคอย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ประคับประคอง​ชีวิตผู้ป่วย​เบื้องต้น ระหว่างรอส่งต่อ เพื่อรับการรักษาพยาบาล​ในระบบตามมาตรฐาน​ได้อย่างถูกต้อง​ รวดเร็ว​ ทันต่อสถานการณ์​ให้ได้มากที่สุด 13/07/2564 เวลา 12.00​ น