คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระครูโอภาสธรรมโสภณ (น.ธ.เอก) อดีตเจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓