คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณาราม

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร นำโดยพระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูสถิตมงคลวัตร (มงคล ถิรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณาราม ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะสุวรรณาราม แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.