คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดไถ่ชีวิตโค – กระบือ 69 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “ในหลวง ร.10 – สมเด็จพระพันปีหลวง”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานฝั่งแม่น้ำมูล บ้านท่าลาด ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัด ได้จัดทำบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโค กระบือ ๖๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุครบ 87 พรรษา โดยมีพระพระอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน จันทร์ดี (หลวงพ่อดี) ประธานสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา ต.หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว, นายวุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ และคณะร่วมพิธี

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ให้ความสำคัญต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้ ถือเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาดั้งเดิมของภาคอีสาน มีวัฒนธรรมอันควรค่าแก่การส่งเสริมและต้องการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา การละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จึงได้จัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประกอบกับในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นี้ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระชนมายุครบ 87 พรรษา

 

ที่ผ่านมา คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและวางเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็น พระราชกุศลในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกองค์กร หน่วยงานที่ร่วมมือกันแสดงถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธมามกะ นอกจากนั้นยังได้รับฟังปัญหาจากประชาชนถึงความเดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งก็จะช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านล่าช้ามากเพราะงานเยอะ การมาวันวันนี้ได้นำปัญหาที่ชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมงาน นำไปวิเคราะห์และร่วมกัน จะได้ช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนถวายสถาบันด้วย”

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุจำนวน 9 รูป พร้อมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 69 ตัว ร่วมด้วยขบวนแห่ช้างสุรินทร์ จำนวน 20 เชือก พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีท้องถิ่น พร้อมการแสดงหมอลำจากศิลปินชื่อดังภาคอีสาน

ชอขอบคุณ ข่าวภาพจากสำนักข่าวโอเอ็นนิวส์