คณะปวงชนชาวไทยฯ จัดแสดงนิทรรศการ ๑๐ ศิลปินเทดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เปิดให้ชมถึงวันที่ ๒ส.ค. นี้

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ๙๓๙ ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “๑๐ ศิลปินเทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐”

โดยนางสรวงสุดา โสภาพันธุ์ หัวหน้าโครงการจัดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้งคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประธานเปิดงานว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม นี้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินไทย และเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมอันงดงามที่ศิลปินทุกท่านบรรจงสร้างสรรค์มาอย่างดีของประเทศไทย โดยในงานนิทรรศการนี้ เราได้เชิญศิลปินระดับแนวหน้า ๑๐ ท่านคือ อ.บรรหาร ไทธนบูรณ์, อ.กำพล นิยมไทย, อ.ดติศักดิ์ พานิช, อ.ถิรภาพ อาจสงคราม, อ.เชาว์ ชุมลาภ, อ.ทวีวิทย์ ตั้งอนันตพัฒน์, อ.อภิชัย การิกาญจน์, อ.ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, อ.นาวี เรืองระเบียบ และ อ.ไมตรี โพธิราช

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แขกผู้รับเชิญทุกท่าน จะได้ชื่นชมความวิจิตรงดงาม จากผลงานภาพเขียนที่ศิลปินทุกท่านนำมาแสดง ซึ่งแตกต่างกันตามความถนัด ทั้งในแง่เทคนิคและเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล นอกจากนี้ รายได้ร้อยละ ๒๐ จากการจำหน่ายภาพเขียนในงานนี้ จะมอบให้องค์กรการกุศลต่อไป

การแสดงนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ มีหยุดทุกวันจันทร์ ตามนโยบายของหอศิลปวัฒนธรรม

จากนั้น นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้งคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดนิทรรศการฯ ว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ดำเนินการริเริ่มโครงการ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่กำลังจะมาถึงนี้

โครงการนิทรรศการศิลป์ “๑๐ ศิลปินไทย เทิดไท้องค์ราชันในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” นี้ เป็นหนึ่งในโครงการอันสืบเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นจากปณิธานอันแรงกล้า ที่จะตอบแทนพระคุณแผ่นดิน ทั้งต่อประเทศชาติอันเคารพรัก ศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาประจำชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยผู้มีพระมหากรุณาธิคุณของปวงชน

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางคณะได้จัดทำโครงการทั้งหมดเป็นจำนวน ๔ โครงการขึ้นพร้อมกัน อันได้แก่ โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รับสมัครผู้เข้าอบรมวิปัสสนา จำนวน ๖๙ ท่าน เป็นเวลา ๑๐ วัน ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา ณ จังหวัดสระแก้ว ประกอบพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา,

โครงการหล่อพระพุทธรูปทองคำ เพื่อนำทูลเกล้าฯ และหล่อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ จำนวน ๗๗ องค์ เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยพระพุทธรูปที่จัดหล่อเป็นปางห้ามสมุทร ซึ่งเป็นปางวันจันทร์ คล้ายวันพระราชสมภพพระองค์ท่าน

และผลงานสำคัญที่เริ่มเมื่อเช้านี้ ๒๑ กรกฎาคม โครงการอุปสมบทหมู่ศาสนทายาทเพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนา พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๖๙ รูป ในวันนี้ในช่วงเช้ามีการพิธีปลงผม ขอขมาและปลงผม ซึ่งจัดขึ้น ณ ตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระองค์ทรงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ตำหนักแดงสถานที่นี้

โดยจะพิธีบรรพชา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม และจะมีพิธีอุปสมบท ณ วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอรุณราชวราราม และวัดโมลีโลกยาราม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งสิ้น

สำหรับนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “๑๐ ศิลปินเทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” กระผมขอขอบคุณท่านประธานจัดงานคุณสรวงสุดา โสภาพันธุ์ และศิลปิน ๑๐ ท่านได้นำภาพศิลป์ทรงคุณค่าโดยมีความวิจิตรงดงามจากปลายภู่กัน เป็นที่น่าภาคภูมิใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมงานเฉลิมฉลองอันเป็นมงคลยิ่งในวันนี้กับประเทศไทยของเรา ทุกท่านได้เล็งเห็นคุณค่าของทางศิลปะอันไม่สามารถประเมินทางทรัพย์สินได้

  

อนึ่งนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “๑๐ ศิลปินเทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ๙๓๙ ถ.พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ จะจัดให้ชมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถา ๐๒-๒๑๔-๖๖๓๐-๘ วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ระหว่างเวลา๑๐.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น.