ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายชุด ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๕ ณ หอจดหมายเหตุพุทธสาส อินทปัญโญ(สวนโมกข์กรุงเทพ)