ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายชุด ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ อาสาฬหบูชา ๒๕๖๕