กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

 

แจ้งกำหนดการ
พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
วันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
-เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ พระ ๔ รูปสวดธรรรมคาถา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
-เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน และบังสุกุล
-เวลา ๑๓๐๐ น. เชิญโกศศพไปยังเมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส
-เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
-เวลา ๐๗.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบ
ในการเก็บอัฐิ

หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ พิธีบำเพ็ญกุศล ติดต่อสอบถาม
โทร 088-565-1915, 099-4295694, 093-915-3995,
063-192-9353,

 

บุคคลผู้ไม่ประมาท โอวาทธรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาถือศีลปฏิบัติธรรม มาแสวงหาประโยชน์ตน แทนที่จะไปแสวงหา ความสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานใจ ตามวิสัยของฆราวาส ผู้ยังติดอยูกับในเรื่องความสนุกสนานเฮฮา การปฏิบัติอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสรรเสริญว่า เป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทหมายถึงเป็นคนที่มีสติ มีสติระลึกถึงชีวิตของตนเอง ว่าวันและคืนที่ล่วงไป ผ่านไปไม่ใช่ว่าล่วงไปเปล่า ได้ฉุดคร่านำพาชีวิตของเราไปจากเราด้วย ถ้าจะเรียกกันโดยทั่วไปก็คือ ชีวิตก็เดินใกล้เข้าหาความตายไปทุกขณะ

เรื่องชีวิตนี้ ในทางพระพุทธศาสนาท่านเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า เหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้า พอต้องแสงอาทิตย์ในยามเช้าแล้วก็จะเหีอดแห้งหายไป ชีวิตของคนเราก็เหมือนกับใบไม้ เมื่อแรกผลิใบก็เขียวอ่อน แล้วก็เขียวแก่ สุดท้ายก็จะเหลืองแล้วก็หล่อจากขั้วหมดทุกใบ

ชีวิตบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า พอตกบ่ายก็บ่ายหน้าจะลับฟ้าไป ที่สุดท่านยังเปรียบชีวิตเหมือนกับโคที่นายเพชรฌฆาตเข้าจูงไปสู่โรงเชือด โรงฆ่า ทุกย่างก้าว ของเท้าโคที่ก้าวมันก็เดินเข้าไปใกล้โรงเชือดทุกก้าว

ในชีวิตของคนเรา ก็เช่นเดียวกันวันคืนเวลาที่ผ่านไปชีวิตก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะ