กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  ณ ห้องรัตนจันทรสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล)