การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีการแถลงข่าวการประชุมในโอกาสนี้ด้วย ติดตามข่าวรายละเอียดได้ทางเฟสบุ๊คสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ