จดหมายเตือนจากพญายม อย่าประมาท ให้พากันปฏิบัติวิปัสสนา

จดหมายจากพญายม โอวาทธรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร ป.ธ.๙)  อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม  อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง  อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

ขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่ได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรม คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ในช่วงนี้ หลวงพ่ออาจจะขาดตกบกพร่องไป บางคราวไม่ได้ลงมาให้โอวาท เพราะอยู่ในระหว่างช่วงของพระอาพาธ หรือถ้าหากว่าจะพูดอีกนัยหนึ่ง ก็ตอนนี้ได้รับจดหมายจากพญายามเยอะเลย ถ้าถือว่าที่สำคัญ ๆ เนี่ย

ปีนี้จดหมายจากพญายมมาเตือนในรอบปี นี้ถึง ๓ ครั้ง จดหมายจากพญายมก็มีสมุฏฐานมาจาก เรื่องของไตมันไม่ทำงาน ซึ่งไตมันอ่อนกำลัง จนกระทั่งถึงขั้นที่ว่า จะอยู่ในระดับไตวาย หรือไตไม่ทำงาน ที่ว่าได้รับจดหมายจากพญายมก็คือเป็นโรควูบมา ๓ ครั้ง โรควูบนี่หมายถึงว่า ใจมันอ่อน แล้วก็ค่อย ๆ เหมือนกับคนหมดกำลัง

แต่หลวงพ่อก็มีสติ เพราะสอนโยมแล้ว ถ้าตัวเองไม่มีสติ ตายไปวิญญาณก็จะอายโยม แล้วก็มีสติระลึก รู้ตัวอยู่ ก็คอยป้องกัน ไม่ให้เกิดอาการผิดพลาดแล้วก็ล้มลง แต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อ มีความรู้สึกตัวเองว่า แม้จะเข้าอยู่ในภาวะคับขันอย่างไร หลวงพ่อมีสติ วางใจได้อย่างสบาย แม้ถึงขณะนี้ ก็รู้ตัวว่าโรคนี้สำคัญ แต่หลวงพ่อก็มีความสบายใจ แล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมัน ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะการเจริญสติ ในการพิจารณา ตามหลักของมหาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้

เพราะผู้ที่เจริญสติ อย่างสมบูรณ์ไม่กลัวตาย เพราะรู้ความจริงว่า ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นของธรรมดา เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จึงเป็นงานหลักของคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า