กัมพูชา เชิญ พัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การ พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมประชุมวันวิสาขบูชา ที่กรุงพนมเปญ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กัมพูชา เชิญ พัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การ พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมประชุมวันวิสาขบูชา ที่กรุงพนมเปญ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

H.E. Mr. Yara Suos Chairman of Commission on foriegn affairs , International Cooperation, Informatuon and media, Chief strategy of Commission for External Relations ผู้แทน สมเด็จ ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรี กัมพูชา

โดยการประสานงาน ของ นายโมริตะ ที่ปรึกษา พ.ส.ล.อดีตผู้บริหาร ธนาคาร ADB ได้เข้าพบ พัลลภ ไทยอารี ประธาน พ.ส.ล  ที่ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท ซอย 24 กทม.เมื่อ ช่วงบ่าย วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อขอเชิญประธาน พ.ส.ล.ร่วมประชุมวันวิสาขบูชา ที่กรุงพนมเปญ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ 2566

พรัอมทั้งหารือในการที่ กัมพูชา จะสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิก พ.ส.ล. และเสนอขอเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ พ.ส.ล ในการฉลอง 75  ปี ในการสถาปนา พ.ส.ล. (อีก 3 ปีข้างหน้า) ด้วย

คุณพัลลภ กล่าวว่า การแสดงเจตนารมณ์ของผู้แทน สมเด็จฮุนเซ็น ตรงกับความประสงค์ ของ พ.ส.ล.ที่ต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้านที่เคยเป็นภาคีสมาชิกมาก่อน และประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา คือนอกจาก กัมพูชาแล้ว ก็ได้แก่ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียตนาม สปป. ลาว และเมียนมา

คุณพัลลภกล่าวว่า สำหรับกัมพูชา นั้นมีความสำคัญต่อ พ ส.ล.มาก กล่าวคือเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง พ.ส.ล.ร่วมกับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่มาประชุมกันจำนวนมาก ที่ โคลอมโบ เมืองหลวงประเทศศรีลังกา เมื่อ 72 ปีมาแล้ว

นอกจากนั้น พระมหากษัตริย์ พระประมุข ของประเทศกัมพูชา ก็เคยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ของ พ.ส.ล.อย่างเข้มแข็งตลอดมา

เหตุการณ์ที่น่าจดจำในอดีต คือ เมือ ปี ค. ศ. 1961 หรือ 62 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลกัมพูชา ในสมัยนั้น ได้เป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ พ.ส.ล. ครั้งที่ 6 ที่กรุงพนมเปญคุณพัลลภ นำหนังสือรายงานประชุมครั้งนั้น มาให้ผู้แทน สมเด็จฮุน เซ็น ชมเพื่อยืนยันว่ากัมพูชา มีบทบาทสำคัญ ต่อ พ.ส.ล. มาก ผู้แทนนายกรัฐมนตรี สมเด็จ ฮุนเซ็น และนายโมริตะ ต่างตื่นเต้น ดีใจที่เห็นรายงาน ซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จ นโรดม สีหนุ พระประมุขและพระราชมารดา ปรากฎ ในรายงานนั้นด้วย

คุณพัลลภกล่าวว่า เมื่อกัมพูชา เป็นภาคีสมาชิก พ. ส.ล. แล้ว เขาจะให้ความร่วมมือ ในการเชิญประเทศอื่นๆ ที่เคยเป็นภาคีสมาชิก กลับมาเป็นภาคี สมาชิก พ.ส.ล.ต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่ง