กลอนเพื่อธรรมเพื่อโลก

ในโลกหล้าฟ้าใส
ไม่มีภัยไฟสงครามรามเรืองสุข
มหาอำนาจจัญไรไฟทุกข์
ล่ารุกคุกคามอาณานิคม
ในโลกหล้าฟ้าใส
ความเมตตามีน้ำใจสุขสม
สันติสุขสันติภาพอภิรม
โลกกลมๆพรหมวิมานทอง
@@@@@@@@
ศิวโมกข์ ณ ม่วงงาม
๑๖ มีนาคม ๖๕