กราบไหว้พระประธานทั่วไทย 16 มี.ค.65

ใจนักการ งานผู้น้อย คอยคำสั่ง
รับคำดัง ตั้งใจทำ จำงานดี
ไม่ประมาท ฉลาดน้อม ถ่อมวจี
รักศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่ความรู้…
โต’หลวง ๒๕๖๕ – ๗๒

พระยืน วัดถ้ำแสงเพชร
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

 

ใจนักสืบ ศอกคืบตาม หาความจริง
ทำจิตนิ่ง อิงเหตุผล กลคนร้าย
ไม่ประมาท ฉลาดกฎ จดเป้าหมาย
คดีคลาย สบายจิต คิดทบทวน…
โต’หลวง ๒๕๖๕ – ๗๓

พระยืน วัดเขาพุทธโคดม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ใจนักฟ้อน ไม่ร้อนรัก ชักตัณหา
รู้รักษา จารีตธรรม ท่ารำฟ้อน
ไม่ประมาท ฉลาดฝึก ตรึกขั้นตอน
ฟ้อนบวร พรมงคล ดลศรัทธา…
โต’หลวง ๒๕๖๕ – ๗๔

พระพุทธีปังกรดุสิต ภูวนาศ
สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ ต.มะเร็ต
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ใจนักรำ ทำนองรู้ คู่ท่วงท่า
มีสัมมา วาจาดี ไมตรีให้
ไม่ประมาท ฉลาดซ้อม ไม่ยอมใคร
ทรัพย์หาได้ ใช้ประหยัด จัดแบ่งเก็บ…
โต’หลวง ๒๕๖๕ – ๗๕

พระพุทธโลกเชฏฐ์ฯ
วัดบางปิ้ง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ