กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗ นาฬิกา ๒๐ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโม ซึ่งมรณภาพ ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สิริอายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘

     

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ นามเดิมว่า สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2484 เป็นบุตรของนายเหลี่ยม และนางสำลี ชูมาลัยวงศ์ อุปสมบท เมื่อปี ๒๕๐๔  ที่วัดละมุด อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระมหาเถระ ผู้เป็นแบบอย่างของพระนักวิชาการ นักปฏิบัติ สร้างผลงานด้านวิชาการมากมาก อาทิ ปริวรรตแปลปทานุกรมพระไตรปิฎกฉบับบาลี-ไทย และได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์โดยทั่วไป ในปี ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร , ปี ๒๕๕๔ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และคณะใหญ่หนกลาง

นอกจากนี้ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆษ เพื่อจัดการเรียนการสอนคัมภีร์พื้นฐานบาลีพระไตรปิฏก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษาพระไตรปิฏก อย่างถูกต้องอีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งเป็น “อัคคะมะหาบันดิด” โดยรัฐบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ พระมหาเถระ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาพระบาลี และด้านการวิปัสสนาภาวนา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมาณศักดิ์มาตามลำดับ ซึ่งในปี ๒๕๕๔ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์”

ภาพ/ข่าว จากเฟสบุ๊ควัดพิชยญาติการาม และทีมงาน นสพ.ธรรมนำโลก