วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024

ติดตามข่าว

กฏแห่งกรรม

บทความ

ข่าวเด่น

วัดอินทรวิหารจัดงานบำเพ็ญกุศลฯ คล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๑๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน 2563

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในงานวันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๑๔๘ วันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร    

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

  แจ้งกำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร วันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ -เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระธรรมเทศนา ๑...

งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)อุทิศถวายพระครูมงคลกิจจานุกูล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพระ

พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี  อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)อุทิศถวายพระครูมงคลกิจจานุกูล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพระ โดยเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าพระ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักข่าวธรรมนำโลก นสพ.ธรรมนำโลก โดย บก.ณัฐวุฒิ วัชรพินธ์ุ โทร.0879175357 รายงาน

งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบรอบปีที่ ๑๔๘ ณ วัดอินทรวิหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พลตรีหญิงอิสริยา  จารุวัติ  ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบรอบปีที่ ๑๔๘ อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารทุกรูป-ผู้มีอุปการคุณทำประโยชน์ต่อวัด ทำบุญอัฐิบรรพชนรอบพระอุโบสถ และหน้าองค์หลวงพ่อโต โดยอาราธนา พระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิมิตร,...
สถานีธรรมนำโลกทีวี
Video thumbnail
ธรรมนำโลกทีวี THAMNAMLOKE TV's broadcast
01:06:05
Video thumbnail
ธรรมนำโลกทีวี THAMNAMLOKE TV's broadcast
44:58
Video thumbnail
พิธีเชิญสมณศักดิ์ ณ วัดโมลีโลกยาราม
24:29
Video thumbnail
พิธีเชิญสมณศักดิ์ ณ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
21:43
Video thumbnail
ด่วน!!วัดใหม่ยายแป้น เลื่อนเวลาหล่อเศียรพระ เวลา 14:00 น. ในวันอาสาฬหบูชา 20 กรกฏาคม 2567
02:09
Video thumbnail
ธรรมนำโลกทีวี THAMNAMLOKE TV's broadcast
00:00
Video thumbnail
พิธีเชิญสมณศักดิ์ ณ วัดโมลีโลกยาราม
07:55
Video thumbnail
วันอาสาฬหบูชา 20 กรกฎาคม 2567...ปักหมุดจุด ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ 190 วัด+ ทั่วไทย
16:37
Video thumbnail
วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมืองพัทยา กับการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
34:30
Video thumbnail
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา..คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส สาธยายพระพุทธมนต์(ทำวัตรเช้า)
13:48

ข่าวทั้งหมด

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” วันนี้ (21 มิ.ย. 67) เวลา 10.30 น....

ปลัด มท. พร้อมคณะ เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567

ปลัด มท. และนายกสมาคมแม่บ้าน มท. นำประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567   วันนี้ (21 มิ.ย. 67)...

มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระโสภณพัฒนคุณ ดร.เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 16/2567 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น ภายหลังการประชุม การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ...

พระธรรมวชิรคุณาธาร“หลวงพ่อเณร” วัดศรีสุดาฯ เมตตาเป็นสะพานบุญสร้าง รพ.สายไหม ขนาด 120 เตียง

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรคุณาธาร  (โกศล มหาวีโร) หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาตมาได้รับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการปรับพื้นที่ สร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขตสายไหม  ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักการแพทย์ ได้รับมอบที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลนี้มาจากทายาทตระกูลเพชรคล้อย จำนวน 25 ไร่ ที่แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยจะอยู่ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลกลาง และทางนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.โรงพยาบาลกลาง...

โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์ 71 รูป “พระเทพประสิทธิมนต์ – พระเทพเสนาบดี จจ.ลพบุรี – พระเทพเวที จภ.6” ขึ้นชั้นธรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระภิกษุจำนวน 71 รูป ดังนี้